مدیریت تدارکات مواد اولیه

یک رستوران به فرد یا افرادی نیاز دارد که بتواند مواد و موارد مصرفی روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه را با برنامه ریزی ، دسته بندی و درایت مدیریت کند ؛ از آنجایی که مدیریت تابعی از علم و هنر فردی است ، شخصی که مدیریت تدارکات را بر عهده میگیرد در عین داشتن هنر ذاتی مدیریت باید دانش تخصصی این فرایند را نیز فراگیرد که این دانش در صنعت کنونی فست فود هم وابسته به تخصص علمی خرید ، انبارداری ، تعیین نقطه سفارش و… است و هم وابسته به تجربه فعالیت در بازار تامین کنندگان مواد مصرفی غذایی این صنعت است ؛ توجه به موارد اساسی در تامین مواد اولیه به اندازه ای مهم است که سود آوری و یا شکست یک مجموعه تولیدی- غذایی را می تواند تحت شعاع قرار دهد .

تیم راه اندازی پارس با برنامه ریزی های عملی در جهت:

دسته بندی نیازهای رستورانی ، خرید ، انبارداری ، تعیین نقطه سفارش و … در بخش عملیاتی

و برنامه ریزی خرید ، پیش بینی بازار ، تحلیل نیاز ها ، ایجاد راه حل های جایگزین و…  در بخش مدیریتی

با افتخار شما را همراهی می کند.

زنجیره تامین مواد اولیه به طور مثال کنتاکی در حقیقت مسیری است که از یک نیاز برای تولید مرغ کنتاکی در موقعیت احساس می شود (نیاز به خرید مرغ ، پودر بردینگ ، مرینیتور و…) ، فرایند خرید ، انبار داری ، نقطه سفارش و… صورت می پذیرند و این نیاز ها به دست آشپز رسیده و ادامه مسیر را طی می کنند.

در این زنجیره سود آوری رستوران ، حفظ کیفیت غذا ، حفظ کیفیت خدمات و… تابعی هستند از مدیریت صحیح زنجیره تامین مواد اولیه ؛ به این صورت که با مدیریت صحیح می توان بهترین منبع هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت را در نظر گرفت و در فضایی با آرامش نسبی بیشتری به مشتریان خدمت رسانی کرد ، کیفیت ثابت همیشگی را به مشتریان ارایه داد و…

دیگر خدمات تیم تخصصی پارس