مدیریت هزینه های راه اندازی

تیم راه اندازی پارس ۱۳ مرحله اصلی راه اندازی از لحظه شروع شما به تصمیم سرمایه گذاری در این صنعت

تا برنامه ریزی برای افتتاحیه رستوران و مراحل بعد از افتتاحیه را در اختیار شما قرار خواهد داد.

با توجه به اولویت بندی های برنامه ریزی شده این نقشه راه ، تصمیم گیری ها به صورت پله پله صورت گرفته

و هر بخش با دانش کاملی از مراحل قبلی شکل می گیرد ، در نتیجه قبل از برنامه ریزی دقیق و شفاف هزینه ای

مشمول پرداخت نمی گردد و می تواند موجب صرفه جویی ده ها میلیون تومان برای سرمایه گذارانی شود

که دانش زیادی از بخش های نامحسوس راه اندازی ندارد.

با شناخت مشاوران تیم راه اندازی پارس از بازار صنایع وابسته فست فود ، راهکار های برنامه ریزی دقیق برای هزینه

در هر مرحله خدمت شما ارایه خواهد شد و با مشاوره مرحله به مرحله برای مدیریت هرچه بهتر هر بخش از راه اندازی

همراه شما خواهیم بود.

دیگر خدمات تیم تخصصی پارس