چاپ و بسته بندی

مرحله اول : چاپ

چاپ و بسته بندی ملزومات چاپی رستورانی بلافاصله پس از تایید طراحی های گرافیکی بر روی قالب های صنعتی و طی کردن مرحله لیتوگرافی صورت می پذیرد.

در مرحله چاپ از بخش چاپ و بسته بندی رستورانی بسیار مهم است که چاپخانه مناسب برای ملزومات رستورانی انتخاب گردد ؛ استاندارد دستگاه های چاپ ، نظافت محیط چاپخانه ، بهداشتی بودن مواد اولیه ، کیفیت چاپ و… از جمله مواردی است که باید برای چاپ ملزومات رستورانی در نظر گرفت در غیر این صورت ، پس دادن رنگ در مجاورت با غذا ، بوی نامطبوع ناشی از استفاده رنگ های غیر استاندارد و… باعث نارضایتی شدید مشتریان ما خواهد شد.

ما در گروه مشاوران پارس با بهترین چاپخانه های کشور از نظر بهداشتی و فنی همکاری می کنیم و مسیر را برای تصمیم گیری حرفه ای شما عزیزان هموار میکنیم.چاپ و بسته بندی عامل بسیار مهمی در برندینگ رستوران هاست.

دستگاه چاپ افست

مرحله دوم : جعبه چسبانی و پاکت چسبانی

جعبه چسبانی در چاپ و بسته بندی بخش تکمیلی چاپ است؛ به عبارتی خدمات پس از چاپ نامیده می شود. برخی از ملزومات چاپی رستوران از قبیل تراکت ، کاغذ کف سینی ، کاغذ رپینگ و… که پس از چاپ محصول تکمیل شده ای هستند به مرحله راه نمی یابند. ولی برخی از موارد ازجمله بشقاب های مقوایی ، جعبه های برگر ، ساندویچ و… باید پس از چاپ مراحل برش با دستگاه و سپس چسب را نیز پشت بگذارند. در این مرحله نیز استفاده از چسب های غیر استاندارد می تواند بوی نامطبوعی ایجاد همچنین پس از تماس با گرمی غذا استحکام خود را از دست بدهد و در زمان سرو غذا در جعبه هایی که کف آنها چسب دارد ، چسب خاصیت خود را از دست بدهد و منجر به از بی رفتن غذا و در نتیجه نارضایتی بشود.

همچنین در این مرحله از تولید پاکت ها نیز به بخش پاک چسبانی منتقل میشوند ، پاکت ها را در بسته بندی رستورانی میتوان از جنس کرافت ، کاغذ تحریر و یا گلاسه نیز تولید کرد ولی در اغلب موارد بنا به استاندارد جهانی از کاغذ کرافت استفاده می شود…

چاپ و بسته بندی رستورانی بسته به نوع نیاز می تواند مسیر ها و اشکال متنوعی به خود گیرد ؛ در گروه مشاوران پارس ما برای هر نوع نیاز راهکاری در نظر داریم.

دستگاه دایکات

طراحی صنعتی

جعبه دلیوری

طراحی گرافیکی

طراحی جعبه رستورانی

پشتیبانی و طراحی سایت اختصاصی توسط کرگدن